# Белгісі Атауы Бекітілген күні Құжаттар
1 ПС 01-04.06
МЖ. Аккредиттеу жөніндегі кеңес туралы ереже
13.12.2012 өзг.1 -10.07.13 (ред.2)
Жүктеу
2 ПК 01-05.02
МЖ. Сапа саласындағы саясат пен мақсаттар
22.02.18 г  (12 ред.)
Жүктеу
3 П 01-07.04
МЖ. Өлшем нәтижелерін бақылау саласындағы саясат
өзг.1, ред.4  20.02.2018
Жүктеу
П 01-04.05  МЖ. Біліктілікті тексеру саласы қызметіне қатысу бойынша саясат   
кайта бекітілді 29.09.17  (4 ред.) 
Жүктеу
Жүктеу   
П 01-07.07  МЖ. Трансшекаралық аккредиттеу бойынша саясат   
17.05.2012 
Жүктеу 
ДП 02-07.07  МЖ. Аппеляциялар   
кайта бекітілді 13.01.2017 (4 ред.) 
Жүктеу 
ДП 02-07.15  МЖ. Аккредиттеу үрдісі
кайта бекітілді02.09.2015 г. (5 ред.)  
Жүктеу 
ДП 02-07.16  МЖ. Қайталап аккредиттеу және инспекциялық тексеру
өзг.3  ред.6  15.11.2017    
Жүктеу 
ДП 02-07.17  МЖ. Аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу, қолданысын тоқтату, жою, тоқтату, айыру    өзг.1 ред.5 13.01.2017
Жүктеу 
10  ДП 02-08.18  МЖ. Аккредиттеу белгісі
өзг.1. 29.11.2017ж. (ред.2)
Жүктеу 
11  ДП 02-07.20  МЖ. Аккредиттеу аттестатын қайта ресімдеу   
22.06.2009 
Жүктеу 
12  ДП 02-07.21  МЖ. ТР ТС талаптарына сәйкестігіне өзектендіру материалдар аккредиттеу субъектілері аккредиттеу және жаңарту материалдар аккредиттеу
кайта бекітілді 14.08.2017 (7 ред.)    
Жүктеу 
    12.1 Өзектендіруге және КО ТР өзектендіруге өтінімнің нысаны      Жүктеу
    12.2 Шарттың нысаны (қаз.,орысша)    Жүктеу
    12.3 КО Бірыңғай тізіліміне қосу үшін өтінімнің нысаны    Жүктеу
    12.4 КО Бірыңғай тізіліміне қосу үшін мәліметтердің нысаны     Жүктеу 
    12.5 Түсіндірме жазбаның нысаны      Жүктеу 
13  ДП 02-05.27  МЖ. Шағымдарды қарау   
кайта бекітілді 13.01.2017 (5 ред.)
Жүктеу 
14  ДП 02-07.28  МЖ. Аккредиттеу субъектілерінің аккредиттеу саласын кеңейту немесе қысқарту
22.06.2009  Жүктеу 
15  ДП 02-08.30  МЖ. MRA зертханалық біріктірілген белгісі. Аккредиттеуге сілтемелер    ред  29.09.2017
Жүктеу
Жүктеу   
16  РИ 03-07.09  МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Өтінімдерді қарау және қорларды талдау    өзг.1 ред.8   29.09.2017 Жүктеу 
17 РИ 03-07.12 МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру

(өзг.2) ред.6 29.09.2017

Жүктеу 
18  РИ 03-07.12 ОПС    МЖ. Аккредиттеу үрдісі. Орналасқан жері бойынша қарап тексеру
кайта бекітілді 02.03.2016 (4 ред.)
өзг.1 .ред4  04.05.2016 ж.
өзг.2 .ред4   30.06.2016 ж.     
өзг.3 .ред4 16.02.2017 ж.
Жүктеу 
19  РИ 03-07.13  МЖ. Өлшем нәтижелерінің анықсыздығын көрсету және бағалау    өзг.3 .ред1 29.08.2017 ж     Жүктеу 
20  РИ 03-07.20  Аккредиттеу аттестатының ресімделуіне және мазмұнына қойылатын талаптар    кайта бекітілді 29.11.2012 (2 ред.)  Жүктеу 
21  П 01-07.09  МЖ. Өлшем нәтижелерінің анықсыздығы бойынша саясат   
өзг.2 .ред1 29.09.17 ж.    
Жүктеу 
22  РИ 03-07.14  МЖ: Аккредиттеу үрдісі. Зертханаларды бағалау кезінде біліктілікті тексеру нәтижелерін қолдану
өзг.1 ред.3- 29.09.17.
Жүктеу 
23  ДП 02-08.32  МЖ. IAF MLA біріктірілген белгісі. Аккредиттеуге сілтеме   
бекітілді 13.03.2014
өзг.2 29.11.2017
Жүктеу
Жүктеу   
24  П 01-07.10  «СМ. Саясат. Инспекциялық органдарды аккредиттеу үшін ГОСТ ISO/IEC 17020 қолдану»  21.07.2017 ж 1 ред.  Жүктеу
25  РИ 03-07.25    «СМ. Калибрлеу сертификаттарын рәсімдеу тәртібі»    21.07.2017 ж 1 ред  Жүктеу
    Калибрлеу сертификатының нысаны, мемлекеттік және ағылшын тілдерінде     Жүктеу
    Калибрлеу сертификатының нысаны, орыс және ағылшын тілдерінде    Жүктеу 

Назар аударыңыз! ҰАО сайтында орналастырылған құжаттар ресми рұқсатсыз тираждалуға және таратылуына тыйым салынады.

Кері қайту