Аккредиттеу жөніндегі орган:

    1. Құқылы:

аккредиттеу, сәйкестікті растау, өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы сарапшы-аудиторларды, техникалық сарапшыларды және аккредиттеу жөніндегі жұмысқа қатысуға басқа мамандарды тартуға;

 • аккредиттеу жөніндегі халықаралық (өңірлік) мемлекеттік емес және үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына қатысуға;
 • салыстырмалы сынақтар және өлшем құралдарын салыстырып тексеру және калибрлеу нәтижелерін салыстыруды ұйымдастыруға;
 • инспекциялық тексерулер жүргізуге.

     2. міндетті:

 • аккредиттеу аттестатының, аккредиттеу аттестаттарына қосымшалардың, аккредиттеу белгісінің нысандарын белгілеуге;
 • аккредиттеу жөніндегі жұмыстарды жүргізуге;
 • аккредиттеу жөніндегі жұмыстар жүргізу кезінде белгілі болған коммерциялық немесе өзге заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мәліметтерді жариялауға жол бермеуге;
 • аккредиттеу субъектілерінің тізілімін жүргізуге;
 • веб-сайт жүргізуге, оған аккредиттеу субъектілерінің тізілімін ресми жариялауға және сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу жөніндегі нормативтік құқықтық актілерді орналастыруға;
 • аккредиттеу субъектілерінің шағымдарын қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға;
 • аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алу немесе аккредиттеуден кейінгі шарт тоқтатылған жағдайда жұмыс үш күн ішінде жазбаша бұл туралы уәкілетті органға хабарлауға;
 • аккредиттеу аттестатарын қайта ресімдеу, аккредиттеу материалдарын өзектендіру туралы өтінімдерді қарауға;
 • аккредиттеу аттестатын кері қайтарып алуға, қайтаруға, осы Заңмен қарастырылған негізде және тәртіпте аккредиттеу аттестатын жою туралы өтінішпен сотқа жүгінуге;